• Facebook
  • Contact
  • Cariere
  • Newsletter
  • Harta site
  • Rss
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Posturi vacante pentru Experţi Naţionali Detaşaţi la Comisia Europeană

Dosarul de candidatură trebuie să conțină CV-ul european al aplicantului, care poate fi descărcat de pe site-ul Comisiei Europene (http://europass.cedefop.europa.eu/ro/home).

Candidații trebuie să menționeze direcția generală, unitatea și poziția pentru care aplică.
În cazul în care sunteți interesați să aplicați vă informăm că pentru candidații care provin din sistemul cercetare-dezvoltare-inovare CV-ul se transmite prin ANCS, motiv pentru care sunteți invitați să ne transmiteti CV-ul electronic la adresa bogdan.veleanu@ancs.ro cu Cc la anca.ghinescu@ancs.ro . De asemenea, CV-urile trebuie însoțite de o scrisoare de sprijin din partea angajatorului, care să includă angajamentul instituției de a suporta toate cheltuielile generate de detașarea propriilor experți (achitarea salariului în țară și a asigurărilor sociale, inclusiv asigurarea medicală pe toată durata detașării). Scrisoarea, semnată de către conducerea instituției, este redactată în limba română și adresată domnului ambasador Mihnea Motoc.
Angajatorul expertului național detașat trebuie să se conformeze prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. C (2008) 6866 din 12.11.2008 referitoare la regimul aplicabil acestei categorii de personal care lucrează în structurile Comisiei.
 

Ghidul aplicantului poate fi descărcat de pe site-ul CE: http://ec.europa.eu/civil_service/job/sne/index_ro.htm
 
 
 

 

Termenul limită de depunere la A.N.C.S. a candidaturilor pentru majoritatea posturilor este 18 februarie 2014,  pentru 2 dintre acestea (MARKT.D1 şi MARKT.F2) termenul fiind 18 ianuarie 2014.
Menţionăm că posturile DEVCO.B5 şi ENV.D1 sunt în regim cost-free (costurile detaşării revin exclusiv angajatorului), iar pentru COMP.D.TF sunt disponibile 3 locuri.

 

 

MENȚIUNE
Dosarului de candidatură se depune la sediul ANCS cu minim o săptămână înainte de termenul limită precizat de CE.
Modificat la: 2013-01-31 11:11:00