• Facebook
  • Contact
  • Cariere
  • Newsletter
  • Harta site
  • Rss
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Regulamentul financiar pe perioada 2014-2020


 

A fost adoptat Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii pentru perioada 2014-2020.


Documentele privind implementarea unor programe ca de ex. Orizont 2020 sau cele legate de fondurile structurale nu vor relua reglementările din Regulamentul financiar, dar acestea se vor aplica tuturor participantilor în proiecte europene.Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele financiare aplicabile
bugetului general al Uniunii şi de abrogare a regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului

Modificat la: 2012-10-30 12:59:00