• Facebook
  • Contact
  • Cariere
  • Newsletter
  • Harta site
  • Rss
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

INCD - Institute Naţionale de Cercetare Dezvoltare

 

INCD în coordonarea ANCSI

 

 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice, prin Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică și Inovare, coordonează mai multe institute de cercetare - dezvoltare, organizate ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare sau ca instituţii publice de cercetare.

 

 

INCD în coordonarea ministerelor

 

 

În prezent, mai multe organe centrale şi locale ale administraţiei publice, ca ministerele şi agenţiile guvernamentale - necesită pentru îndeplinirea funcţiunilor lor şi activităţi de cercetare-dezvoltare, pe care le îndeplinesc prin instituţii proprii adecvate. Acestea sunt organizate ca instituţii publice, ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare sau pot avea alte forme de organizare (centre în societăţi comerciale şi companii naţionale, organizaţii neguvernamentale, instituţii în diferite raporturi de coordonare şi subordonare faţă de ordonatorul de credite).

Modificat la: 2015-12-21 18:48:00