• Facebook
  • Contact
  • Cariere
  • Newsletter
  • Harta site
  • Rss
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Organigramă ANCSI

 

  Preşedinte    
    Cabinet preşedinte
     
  Vicepreşedinte   Compartiment Unitatea de politici publice
   
      Compartiment Juridic, contencios administrativ şi resurse umane
     
      Compartiment Audit Public Intern
     
  Secretar General   Compartiment Comunicare şi relaţii publice
   
      Compartiment IT şi infrastructură suport
     
  Direcţia Generală Coordonare Strategică, Politici, Programe şi Dezvoltare Instituţională   Unitate de planificare strategică, coordonare şi programare instrumente CDI
   
      Unitate de politici CDI
     
      Serviciu de contractare şi monitorizare a implementării programelor/proiectelor CDI
     
      Unitate de dezvoltare instituţională, relaţia cu mediul economic şi social
     
  Direcţia Relaţii Internaţionale   Serviciul ERA-România
   
      Compartiment pentru reprezentarea în organisme europene şi internaţionale
     
      Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană(ROSTeu)
     
  Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare   Serviciul Programare Publicitate
   
      Serviciul Implementare
     
      Serviciul Monitorizare
     
      Serviciul Management, Financiar şi Control
     
  Direcţia Economică şi Logistică/Administrativ   Serviciul Buget Contabilitate
   
      Compartimentul Financiar şi Logistic
     
  Unitatea de implementare programe/proiecte cu finanţare externă nerambursabilă    
     

Modificat la: 2016-04-06 18:14:00